Vzdelanie:
Absolventka  UMC Trnava s titulom magister
 

Pracovné skúsenosti:  
2 roky praxe na Veterinárnej klinike v Trnave

Iné aktivity:

  • dobrovoľníctvo orientované na zvieratá
  • jazdectvo
  • príspevky do časopisov
  • pomoc začínajúcim študentom