web_dlhovlaska_DSCF2351Monika Mlčáková – veterinárna sestra

V rokoch 2000-2004 študovala na Súkromnej veterinárnej škole v Bratislave odbor starostlivosť o cudzokrajné zvieratá.
Po štúdiu naberala pracovné skúsenosti v spoločnosti ProBios Labora, a.s. ako laborantka a administratívna pracovníčka.
Prácu veterinárnej sestry si osvojila v priebehu rokov 2006-2013 na Veterinárnej klinike Zverland.
V súčasnosti  je spoľahlivou  súčasťou nášho kolektívu. Oceňujeme jej prácu v oblasti komunikácie, asistencie ako aj pred a  pooperačnej starostlivosti o pacientov. Klienti Veterinárnej kliniky Pezinok v nej nachádzajú zdroj informácií v oblasti rekonvalescencie a starostlivosti o zdravie zvieraťa .
Jej láska ku zvieratám sa premieta do mnohých desiatok hodín práce pre neziskové organizácie na pomoc zvieratám.