blondinka_DSCF2420MVDr. Hana Zelenková, veterinárna lekárka.

Je absolventkou Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne 2012.
Od skončenia štúdií je stabilnou súčasťou tímu Veterinárnej kliniky Pezinok.

Je členkou Komory veterinárnych lekárov a Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat. Praktické zručnosti získala na viacerých tuzemských a zahraničných veterinárnych klinikách.

Od roku 2015 je členkou prezídia Regionálnej komory veterinárnych lekárov.
Svoj odborný rast na Veterinárnej  klinike Pezinok orientuje na internú medicínu, anesteziológiu, laboratórnu diagnostiku a chirurgiu mäkkých tkanív.

Dr. Zelenková disponuje výbornými znalosťami v oblasti urgentnej medicíny a inhalačnej anestézie. Prínosom pre našich klientov je mimoriadna precíznosť pri diagnostikovaní ochorení malých zvierat. Tieto schopnosti sú odrazom jej neutíchajúceho záujmu o vývoj veterinárnej medicíny a štúdium nových liečebných postupov a techník.

Ovláda anglický a nemecký jazyk.

Ďalšie vzdelávanie 2012 – 2015 :

Cyklus prednášok Klinická patologie, Brno
Histopatologie jako součást diagnostiky v praxi, Senec
Seminár analgézie, Bratislava
Cytológia v praxi I., II., III., Bratislava
Jarný seminár dermatológie, Bratislava
Alergický psí pacient, Senec
Osteosyntetický workshop, Berlín
Nová Veterinária, Nitra
Kongres KVL SR , Jasná
Interpretácia RTG dutiny hrudnej I, Smolenice
Interpretácie RTG dutiny brušnej II, Smolenice
Dni mačacej medicíny, Senec
Infekčné ochorenia psov a mačiek, Bratislava