Vzdelanie:
Gymnázium Púchov 2007-2011
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2011-2017

Pracovné skúsenosti počas štúdia:
Veterinárna ambulancia Animalcare Dubnica nad Váhom 2017

Absolvované kongery a workshopy:
Seminár Geriatrický pacient Brno 2016
Seminár Lokalizace neurologické léze z pohledu klinika Brno 2017
Seminár Vybraná onemocnění kopyta Brno 2017
Regionálny seminár KVL SR 2018
Kongres Nová veterinária 2018
Dermatologický seminár Nitra 2018