Súkromná stredná škola veterinárna v Bratislave (2009-2013)
SPU Nitra- Manažment živočíšnej výroby (2013 – 2018)
Prax na veterinárnych pracoviskách počas štúdia