Veronika je absolventkou Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre. Je zanietenou chovateľkou domácich miláčikov. Vo voľnom čase sa venuje parkúrovému jazdeniu. Od začiatku jej práce pre našu kliniku je prínosom pre jej pracovitosť a oddanosť poslaniu zlepšovať život zverencom našich klientov. Tešíme sa z jej nadšenia a entuziazmu, ktoré šíri do celého tímu.