Vzdelanie:
Stredná odborná škola veterinárna v Nitre 2003-2007
Absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2007-
2013

Pracovné skúsenosti počas štúdia:
Ústave histológie a embryológie – Vedecká pracovná sila 2008 – 2010
Veterinárnej klinike Cassovet 2010-2013
Člen Aqua – Tera club košice 2011-2013

Pracovné skusenosti:
Veterinárna Klinika v Bratislave 2013- 5/2016 (Interná medicína , chirurgia
mäkkých štruktúr, zobrazovacie techniky , ortopédia , neurológia )
Veterinárna klinika Žilina odborná stáž 6/2016
Veterinárna Klinika ELPA odborná staž 6/2016

Absolvované kongresy a workshopy:
KONGRES NOVÁ VETERINÁRIA 2012
VETERINÁRSKY KONGRES KVL SR 2012
KONGRES NOVÁ VETERINÁRIA 2013
VETERINÁRSKY KONGRES KVL SR 2013
AKÚTNY PACIENT SMOLENICE 2013
WORKSHOP NEODKLADNÉ CHIRURGICKÉ ZÁKROKY
SMOLENICE 2013
INTERPRETÁCIA RTG ABDOMEN PES A MAČKA SMOLENICE 2013
KONGRES NOVÁ VETERINÁRIA 2014
VETERINÁRSKY KONGRES KVL SR 2014
NOVÁ VETERINÁRIA 2014 PREDKONGRESOVÝ DEŃ
INTERPRETÁCIA RTG HRUDNIK SMOLENICE 2014
DYSPLÁZIE V PRAXI SIBRA 2014
KONGRES NOVÁ VETERINÁRIA 2015
NOVÁ VETERINÁRIA 2015 PREDKONGRESOVÝ DEŃ
VETERINÁRSKY KONGRES KVL SR 2015
WORKSHOP TTA RAPID NITRA 2015
NEUROLÓGIA A SYNDRÓM VYHORENIA VO VETERINÁRNEJ PRAXI SENEC 2015
INFEKČNÉ OCHORENIA PSOV A MAČIEK BRATISLAVA 2015
GERIATRICKÝ PACIENT VO VETERINÁRNEJ PRAXI SENEC 2016
HEMATOLÓGIA INTERAKTÍVNY SEMINÁR BRATISLAVA 2016