Interná medicína, zobrazovacie metódy, cytológia, anestéziológia

V tíme od roku 9/2019

Vzdelanie:

 • Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves 2009-2013
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, odbor všeobecné veterinárske lekárstvo
  2013-2019

Prax počas štúdia:

 • Veterinárna poliklinika v Poprade (MVDr. Tibor Vozár) 2014
 • VetPark veterinární klinika, Brno (dvojmesačná letná stáž cez program Erazmus +) 2017
 • Veterinární klinika Růžodol, Liberec 2018-2019
 • Postgraduálna stáž na pohotovostnej klinike pre malé zvieratá – Loomade Kiirabikliinik, Talin,Estónsko 07-08/2019

Absolvované semináre, kongresy a workshopy:

 • XVIII. Kongres Komory veterinárnych lekárov SR, Jasná 2018
 • Medzinárodná vedecká konferencia študentov veterinárnej medicíny vo Varšave (prezentácia
  odbornej práce) 2018
 • Summer school for students- Zoonoses, Dubrovnik, Chorvátsko 2019
 • XIX. Kongres Komory veterinárnych lekárov SR, Jasná 2019
 • Iné semináre na pôde univerzity (Akútny pacient vo veterinárnej praxi, Prvolíniová prax, Anesteziológia)
 • Seminár Meranie tlaku a monitoring anestézie u mačiek, Praha 2020 MVDr. Martina Načeradská Ph.D.
 • Workshop Echokardiografia pre začiatočníkov – Ceva kardiologický workshop, 2020
 • Týždenna prax so zameraním na kardiológiu v Bojniciach u MVDr. Petra Mláku, 2021
 • XX. Kongres Komory veterinárnych lekárov SR, Jasná 2022
 • USG vyšetrenie dutiny brušnej psa a mačky