Externý veterinárny lekár –  oftalmológ
MVDr. Furenda s našou klinikou dlhodobo spolupracuje pri diagnostike a liečbe očí psov a mačiek. Je skúseným odborníkom disponujúcim zázemím pre jednoduché zákroky až po náročné operácie.
Klienti majú zabezpečený v priestoroch našej kliniky individuálny prístup vo vopred dohodnutý deň a čas.