O nás

Veterinárna klinika Pezinok -VETTEAM poskytuje pod vedením MVDr. Bibiany Miklošovičovej veterinárne služby na špičkovej úrovni  v regióne Pezinok – Bratislava vidiek už 25 rokov.

V našom snažení nadväzujeme na prácu MVDr. Augustína Miklošoviča, ktorý v Pezinku a okolí pracoval ako veterinárny lekár od roku 1955.

Tradícia nás zaväzuje, predovšetkým však motivuje pracovať vždy  na úrovni špičkových  znalostí súčasnej veterinárnej a farmaceutickej vedy.

Celoživotné vzdelávanie všetkých pracovníkov a priebežné dopĺňanie technického vybavenia kliniky  zvyšuje šancu zvierat na rýchle uzdravenie.

Dopredu nás posúva predovšetkým úžasný pocit, keď môžeme našou prácou znížiť alebo odstrániť utrpenie domácich miláčikov a dávať tak majiteľom opäť radosť a šťastie zo vzťahu s nimi.

To je našim poslaním.                                                                                               Za tím kliniky

MVDr. Bibiana Miklošovičová