O nás

Veterinárna klinika Pezinok – VETTEAM poskytuje pod vedením MVDr. Bibiany Miklošovičovej veterinárne služby na špičkovej úrovni  v regióne Pezinok – Bratislava vidiek už 25 rokov. V našom snažení nadväzujeme na prácu MVDr. Augustína Miklošoviča, ktorý v Pezinku a okolí pracoval ako veterinárny lekár od roku 1955. Tradícia nás zaväzuje, predovšetkým však motivuje pracovať vždy na úrovni špičkových znalostí súčasnej veterinárnej a farmaceutickej vedy.

Celoživotné vzdelávanie všetkých pracovníkov a priebežné dopĺňanie technického vybavenia kliniky  zvyšuje šancu zvierat na rýchle uzdravenie. Dopredu nás posúva predovšetkým úžasný pocit, keď môžeme našou prácou znížiť alebo odstrániť utrpenie domácich miláčikov a dávať tak majiteľom opäť radosť a šťastie zo vzťahu s nimi. To je našim poslaním.

Za tím kliniky MVDr. Bibiana Miklošovičová