Veterinárna lekárka

Interná medicína, ochorenia drobných cicavcov, ochorenia plazov a exotických zvierat, anestéziológia

V tíme od 6/2023

 

Vzdelanie:

  • Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica (2012- 2016)
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (2016-2022)

 

Prax počas štúdia:

  • Veterinárna ambulancia BenoVet Slovenská Ľupča (2019-2022)
  • Aquaterra klub UVLF Košice (2016-2022)

 

Absolvované semináre, kongresy a workshopy:

  • Nová Veterinária, SAVLMZ (2022,2023)
  • Semináre na pôde univerzity- felínna medicína, výživa psov a mačiek, medicína exotických zvierat
  • USG vyšetrenie dutiny brušnej psa a mačky
  • Kurz oftalmológie v praxi malých zvierat Brno (2024)