V tíme od 11/2021
Práca v prostredí veterinárnej kliniky započala v roku 2020, na pozícií vedúcej recepcie na pracovisku v Bratislave .
Najčerstvejšie absolvovaný stomatologický seminár na Veterinárií 2022 v Nitre.