Externý veterinárny lekár – ortopédia, neurológia, Rtg

MVDr. Sibert je naším externým spolupracovníkom pre oblasť ortopédie, neurológie a rtg diagnostiky.

Patrí medzi uznávaných a erudovaných chirurgov pohybového aparátu čo ocenili už mnohí klienti Veterinárnej kliniky Pezinok.

Jeho rozsah znalostí a skúseností v oblasti neurológie a zobrazovacích metód sú mimoriadnym prínosom pre kliniku i majiteľov zvierat.