Veterinárna lekárka

V tíme od 1/2024

Vzdelanie:

 • Gymnázium Veľká Okružná Žilina (2013 – 2017)
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácia v Košiciach (2017 – 2023)

Prax počas štúdia:

 • Veterinárna poliklinika Althea v Nitre 2019 – 2023
 • Stáž so zameraním na všeobecnú medicínu 8/2022 a stáž so zameraním na fyzioterapiu a rehabilitáciu zvierat 8/2021 na Veterinárnej klinike v Žiline
 • Dobrovoľná prax počas štúdia na Klinike malých zvierat na UVLF – odd.chirurgie a ortopédie (2020 – 2023)
 • Klinika Koní na UVLF – dobrovoľná prax počas štúdia (2022 – 2023)

Zamestnanie:

 • Veterinárna klinika Slnečnice (8/2023 – 12/2023)
 • Veterinárna klinika MVDr. Miklošovičová 1/2024 – dnes

Semináre, kongresy a workshopy:

 • Študentský veterinárny kongres (2018 – 2022)
 • Kurz Dornovej metódy malých zvierat (6/2020)
 • Príprava kobyly na umelu insemináciu a jej praktický výkon, MVDr. Vladimír Hura – 4/2022
 • Nová Veterinária, workshop (Kde sa zobrazovacie techniky stretávajú s ortopédiou) – 2023
 • Cytologický worshop, EM – Medical (Laboklin) – 11/2023
 • Neurológia vo veterinárnej praxi I. a II., MVDr. Aleš Tomek, EM – Medical – 9/2023 a 2/2024