Veterinárny lekár

Chirurgia, laparoskopia, reprodukcia, interná medicína

 

V tíme od 9/2022

Vzdelanie:

  • Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, odbor veterinárne zdravotníctvo 2009-2013
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, odbor všeobecné veterinárske lekárstvo 2013-2019

 

Prax počas štúdia:

  • Zvieracia klinika plus 2014
  • Veterinárna klinika Pašek 2015-2019

 

Zamestanie:

  • Tri-vet 2019-2022

 

Semináre, kongresy a Workshopy:

  • na pôde Univerzity
  • XIX. Kongres Komory veterinárnych lekárov SR, Jasná 2019
  • Workshop Echokardiografia pre začiatočníkov – Ceva kardiologický workshop, 2020
  • Pokročilá ultrasonografia „Small parts“ Nitra 2020
  • XX. Kongres Komory veterinárnych lekárov SR, Jasná 2022