Je zakladateľkou a majiteľkou Veterinárnej kliniky Pezinok.

V roku 1988 absolvovala štúdium  na Veterinární a farmaceutické univerzite v Brne.

V rokoch 1988 – 1992 pracovala ako obvodný veterinárny lekár na Štátnej veterinárnej správe Bratislava  vidiek.

V roku 1992 obhájila prvú atestáciu – všeobecný veterinárny lekár.

V tom istom roku MVDr. Miklošovičová otvorila prvé pracovisko budúcej Veterinárnej kliniky Pezinok.

Celým obdobím rozvoja kliniky sa nesie jej snaha o kvalitnú klinickú medicínu založenú na špičkovej diagnostike a moderných liečebných postupoch. Opiera sa o neustále vzdelávanie a dopĺňanie technického zázemia kliniky. Náročnosť na svoju prácu prenáša aj na svojich kolegov a spolupracovníkov.

Jej hlavnými odbornými oblasťami sú interná medicína, dermatológia, chirurgia a ultrasonografia.

Členka:

KVLSR – komora veterinárnych lekárov SR
ESVD   – európska spoločnosť veterinárnej dermatológie
SSVD   – slovenská spoločnosť veterinárnej dermatológie

Absolvované kongresy:

Svetový dermatologický kongres, Vancouver, Kanada – 2012

Európsky dermatologický kongres, Valencia, Španielsko – 2013

Európsky dermatologický kongres, Salzburg, Rakúsko – 2014

Európsky dermatologický kongres, Krakov, Poľsko – 2015

Hovorí francúzsky a nemecky.

Je dlhoročnou chovateľkou hrubosrstých jazvečíkov a mačiek – mainská mývalia.