Naši lekári

Naše veterinárne sestry a recepčná

Externí spolupracovníci

MVDr. Jaromír Sibert


Externý veterinárny lekár – ortopédia, neurológia, Rtg

MVDr. Róbert Furenda


Externý veterinárny lekár –  oftalmológ