Interná medicína, stomatológia, chirurgia mäkkých tkanív 

V tíme od roku 1/2021

Vzdelanie: 

 • Gymnázium Pezinok 2004 – 2012
 • Veterinárna Univerzita Brno – Fakulta Veterinárneho lekárstva 2012 – 2019

Prax počas štúdia: 

 • Veterinárna Klinika Pezinok MVDr. Bibiana Miklošovičová 2012 – 2019
 • Vetino Jaggy Brno 2015 – 2017
 • Veterinárna Klinika Animed Brno
 • VFU Brno – ambulancia stomatológie MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D. 2017 – 2019

Pracovné skúsenosti: 

 • Clent Hills Vets – Bromsgrove practice – 9/2019 – 12/2020 – všeobecná medicína, stomatológia, chirurgia mäkkých tkanív, medicína drobných cicavcov
 • Veterinárna klinika Pezinok MVDr. Bibiana Miklošovičová – 1/2021 – dnes

Aboslvované semináre, kongresy, workshopy: 

 • Nová Veterinária, SAVLMZ 2013 – 2018
 • Základy péče o onkologické pacienty, Brno 5/2018
 • Ůvod do endoskopie, VFU Brno, 5/2018
 • Consult and Practice skills 10/2019
 • Endocrinology 1 & Communicating Value 2/2020
 • Basic Surgery Skills 4/2020
 • CPD Haematology 10/2020
 • CPD Ophtalmology 11/2020
 • Webináre počas obdobia COVID- 19 – zamerané na stomatologiu, endokrinológiu, medicínu drobných cicavcov, pohotovostné prípady od 3/2020
 • Nová Veterinária, Nitra 2022 – zameraná na stomatológia