Interná medicína, stomatológia, chirurgia mäkkých tkanív 

V tíme od roku 1/2021 – MVDr. Kristína Miklošovičová: V súčasnej dobe si užíva radosti materstva s dcérkou Vandou.

Vzdelanie: 

 • Gymnázium Pezinok 2004 – 2012
 • Veterinárna Univerzita Brno – Fakulta Veterinárneho lekárstva 2012 – 2019

Prax počas štúdia: 

 • Veterinárna Klinika Pezinok MVDr. Bibiana Miklošovičová 2012 – 2019
 • Vetino Jaggy Brno 2015 – 2017
 • Veterinárna Klinika Animed Brno
 • VFU Brno – ambulancia stomatológie MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D. 2017 – 2019

Pracovné skúsenosti: 

 • Clent Hills Vets – Bromsgrove practice – 9/2019 – 12/2020 – všeobecná medicína, stomatológia, chirurgia mäkkých tkanív, medicína drobných cicavcov
 • Veterinárna klinika Pezinok MVDr. Bibiana Miklošovičová – 1/2021 – dnes

Aboslvované semináre, kongresy, workshopy: 

 • Nová Veterinária, SAVLMZ 2013 – 2018
 • Základy péče o onkologické pacienty, Brno 5/2018
 • Ůvod do endoskopie, VFU Brno, 5/2018
 • Consult and Practice skills 10/2019
 • Endocrinology 1 & Communicating Value 2/2020
 • Basic Surgery Skills 4/2020
 • CPD Haematology 10/2020
 • CPD Ophtalmology 11/2020
 • Webináre počas obdobia COVID- 19 – zamerané na stomatologiu, endokrinológiu, medicínu drobných cicavcov, pohotovostné prípady od 3/2020
 • Nová Veterinária, Nitra 2022 – zameraná na stomatológia
 • Kompletné endodontické ošetrenie, Brno, 12/2022
 • Stomatológia drobných cicavcov, Praha, 24.-25.1.2023
 • BSAVA Congress 2023, Manchester, UK, 3/2023
 • Praktické vyhotovenie intraorálnych snímkov psa a mačky, stomatologický workshop, 10.-11.5.2023, Advanced Centre for Education, Duleek, Co Meath, Ireland, 5/2023
 • Online 6-week Coaching Program, Dr. Morten Skanse Hinge, 5-6/2023
 • Nová Veterinária – kde sa zobrazovacie techniky stretávajú s ortopédiou – 10/2023