V súčastnosti sa teší na materskej dovolenke zo synčeka Rastíka.

Absolvovala v r. 2006 Strednú zdravotnícku školu v Bratislave. Má za sebou 6 rokov skúseností ako humánna zdravotná sestra  v DFNsP  Kramáre.  Práca v tak náročnom prostredí  jej  umožnila získať výborné návyky a zručnosti v starostlivosti o pacienta.
V jej profesijnom živote však zvíťazila láska k zvieratám. V r. 2010 – 2013 vyštudovala na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach odbor Kynológia.
Mimo obetavej práce na našej klinike sa venuje kynológii a zvyšuje si kvalifikáciu štúdiom techník terapie zvierat. V r. 2013 absolvovala kurz Dornovej rehabilitačnej metódy. (Viac info)
Je neoceniteľnou oporou lekárov pri vyšetrovaní a operačných úkonoch. Je pre klientov našej Veterinárnej kliniky Pezinok   zdrojom informácií v otázkach chovu, ošetrovania a výcviku hlavne väčších plemien psov.
Sama je zanietenou dlhoročnou cvičiteľkou Gyry – fenky  Nemeckého ovčiaka.