Vzdelanie:
Gymnázium Kremnica, Kremnica
2005-2009

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
všeobecné veterinárske lekárstvo, 2009-2016

Po štúdiu Stáž na Klinike malých zvierat – oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie
a reprodukcie na UVLF v Košiciach. 6-8/2016

Kurzy a školenia:
Nová Veterinária 2014
Nová Veterinária 2015
Nová Veterinária 2017
Nová Veterinária 2018
XVI. Kongres Komory veterinárnych lekárov SR v Jasnej
Ultrasonografický workshop Košice 2017
Mačka ako klinický pacient seminár Bratislava 2017.
Seminár pre začínajúcich veterinárnych lekárov „Kde končia skriptá a začína prax“,
2017
Večer vampírov -prednášky na tému hematológia v praxi, 2017
Kongres Cytológia vo veterinárnej praxi, 2017

Členstvo KVL SR